Bilge Topaç Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde okudu. Yüksek lisansını da aynı üniversite ve bölümde tamamladı. Öğrencilik yıllarında akademik araştırmalara destek vermenin yanı sıra ölçme ve değerlendirme, araştırma merakı kariyer hayatını da şekillendirdi. Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda (AÇEV) uygulanan programların etkinliğinin araştırmalarına destek verdi ve yürüttü. Daha sonra AÇEV’den ayrılıp, özel şirketlere geçiş yaparak “Eğitim ve İnsan Kaynakları” departmanlarında eğitim ihtiyacı saptanması, eğitmenlerin etkinliğinin ölçülmesi, iş ailelerine göre yetkinliklerin belirlenmesi, yetkinlik envanteri geliştirilmesi, 360 derece şirket değerleri değerlendirmesi, 360 derece yönetici yetkinlikleri değerlendirmesi, yönetici yetkinlikleri değerlendirme merkezi uygulamaları, işe alımda değerlendirme merkezi uygulamaları, performans değerlendirme sistemi kurulması gibi konularında çalışarak araştırma, ölçme, değerlendirme alanındaki çalışmalarını sürdürdü. Kariyer yaşamı boyunca kişisel gelişim konularında eğitimler hazırladı ve sundu. 2005 yılında Baraka Danışmanlık bünyesine katıldı. 2008 yılından bu yana Baraka Danışmanlık’ın ortağı ve kıdemli danışmanı olarak çalışmaktadır. Bu süreç içinde farklı sektör ve firmalarda organizasyonel değişim projelerinin tasarlanması ve uygulanması, insan kaynakları projelerinin geliştirilmesi, kişisel gelişimi sağlayan eğitim programları ve tasarlanması projelerinde aktif görev almaktadır. Bilge Topaç, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim merkezinde de kişisel gelişim eğitimleri vermektedir.