Proje Tanımı

Baraka Danışmanlık uluslararası ölçekte lider bir içecek kuruluşunun temel insan kaynakları sistem ve süreçlerinin stratejik planları ve büyüme hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir başarılar sağlayacak şekilde yapılandırılması sorumluluğunu üstlenmiştir. Baraka Danışmanlık bu hedefi gerçekleştirme ve çalışanların rol ve görev görevlerinin bu hedefle uygunluğunu sağlamak üzere çalışmıştır.

Anahtar Başarılar

  • Kurumdaki 100 pozisyonun incelenmesi ve değerlendirilmesi
  • Rol ve sorumlulukların netleştirilmesi ve iş değerleme ile sağlamasının yapılması ile pozisyon sınıflandırmalarının ve ücret bantlarının oluşturulması
  • Ücret gruplama yapısının oluşturulması
  • Tüm pozisyonların değerlendirilmesi ile tutarsızlık ve çakışmaların düzeltilmesi

Yaratılan Değer

  • Tüm pozisyonların değerlerinin 20 grupluk derecelendirme sistemine göre sınıflandırılmıştır.
  • Yeni iş değerleme ve gruplama sisteminden etkilenmiş olan insan kaynakları politikaları yeniden yapılandırılmıştır.

İş değerleme ile ortaya çıkan organizasyonel ihtiyaçlar, yedekleme ve kariyer gelişimi programları ile çözümlenmiştir.