Proje Tanımı:

Global bir spor ürünleri perakendecisi tarafından Baraka Danışmanlık’a geleceğe yönelik stratejik hedef, bölgedeki gelişim amaçlarına uygun yapı ve insan kaynakları sistemlerini oluşturma sorumluluğu verilmişti. Baraka Danışmanlık bu hedefi gerçekleştirme ve çalışanların rol ve görevlerinin bu hedefle uygunluğunun sağlama sorumluluğunu üstlenmişti.

Anahtar Başarılar:

  • Organizasyonel yapıyı değerlendirmek ve yeniden oluşturmak
  • İnsan kaynakları stratejilerini ve temel politikaları el kitabını oluşturmak
  • İş değerleme ve ücret değerlendirmesi yapmak
  • Ücret gruplama ve ücret değerlendirme önerisi oluşturmak
  • Kurumdaki tüm pozisyonların derecelendirmesini yapmak

Yaratılan Değer:

Kurum ortaklıktan ayrılma sonrasında özel bir desteğe ihtiyaç duymaktaydı. Baraka bu süreçte metodoloji ve uzmanlığı ile kurumun insan kaynakları sistemlerini değerlendirdi ve geliştirdi.

Bu çerçevede kurum yapısı, süreçleri, tüm pozisyonların iş tanımları ve sorumlulukları incelendi ve geliştirildi. Baraka, “Mercer iş değerlendirme metodolojisini” kullanarak iş değerlemesi gerçekleştirdi. Hem yeni pozisyonlar hem de süreç içinde görev ve sorumlulukları değişime uğrayan pozisyonlar için iş değerleme yapısını oluşturdu. “Lominger teknolojisi” ile yeni bir yetkinlik modeli geliştirildi. Kurum çalışanlarının piyasa ile uyumlu olmayan ücretleri “Mercer teknolojisi” ile incelendi, ücretler gruplandı ve yapılandırıldı. Ücret ve yan menfaatler düzenlenerek kurum yetkin çalışanların kalmak istediği ve olası yeteneklerin çekim merkezi haline geldi.