Proje Tanımı:

Bir bankadan satın alındıktan sonra kurumun yönetim kurulu Baraka Danışmanlık’tan dönüşüm sürecinin başarısı için yönetime destek olmasını istemiştir. Kurum organizasyon yapısının, İnsan Kaynakları sistemi ve süreçlerinin stratejik yön ve büyüme hedeflerini sürdürülebilir şekilde destekleyecek yapıda olmasını arzu etmiştir.

Anahtar Başarılar:

Bu Projede Baraka aşağıdaki yapısal ve insan kaynakları dönüşümlerini gerçekleştirmiştir:

  • Organizasyonel yapının değerlendirilmesi ve hedeflere uygun halde yeniden oluşturulması
  • Tüm pozisyonların iş tanımlarının hazırlanması
  • insan kaynakları el kitabının hazırlanması
  • İnsan kaynağı planlama, işe alım, performans yönetimi, yedekleme planı ve kariyer gelişim planını içeren insan kaynağını geliştirme programının hazırlanması
  • Mercer teknolojisi ile ücret değerlendirmesi yapılması
  • Yeni ücret gruplama ve yapısı önerisinin geliştirilmesi
  • Ücret gruplama ve ücret değerlendirme önerisi oluşturulması
  • Değişim sürecini destekleyecek eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması

Yaratılan Değer:

Kurum hedeflediği hesaplı uçuş stratejisini gerçekleştirmek için bir desteğe ihtiyaç duymuştur. Baraka, bu süreçte metodoloji ve uzmanlığını kullanarak var olan yapıyı ve insan kaynakları sistemlerini değerlendirmiş ve yeniden oluşturmuştur.

Bakış açısı değişiklikleri yoğun çalışma grupları ve eğitimlerle gerçekleştirilmiştir.

Çalışanların kültürü, tutum ve davranışlarının charter anlayışından müşteri odaklılığına dönüşümü sağlanmıştır.