Proje Tanımı:

Ana firmadaki ortaklık yapısının değişmesi sonucu firmanın Hollandalı ortağı hisselerin tümünün sahibi oldu. Yeni CEO atandı ve yeniden yapılandırma ihtiyacı tespit edildi.

Anahtar Başarılar:

Organizasyonun mevcut durum değerlendirmesi ve analizi yapıldı. Mevcut yapı ve bağlı süreçler, genel müdürlükte ve şirket tarafından yönetilen tüm alt firma ve birimlerdeki tam zamanlı çalışanların çalışma biçim ve süreçlerini anlamak üzere yöneticiler ile görüşmeler yapıldı.

  • Genel müdürlük için değişen ve yenilenen stratejilerle paralel ve etkin çalışmayı sağlayacak yeniden yapılandırma önerileri oluşturuldu ve hayata geçirildi.
  • Yeni yapılanan organizasyon, yenilenen stratejileri ve işin ihtiyaçlarını destekleyecek İK sistemleri ve yapılanması geliştirildi. İş tanımları, iş değerleme, işe alım sistemi, eğitim ve performans yönetim sistemlerinin yapıları ve prosedürleri oluşturuldu.

Yaratılan Değer:

  • Saydamlaşmış, net ve etkin işleyen bir organizasyon yapısı
  • Organizasyonel yapı ve stratejik ihtiyaçları destekleyen, tüm süreçleri ile yapılandırılmış İK sistemi