Koçluk, mevcut veya potansiyel insan kaynağının güçlü ve gelişmesi gereken alanlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonuçlarının organizasyonun gelişimi ve stratejik hedefleri açısından hayata geçirilmesi amacı ile kullanılan bilimsel bir araçtır. Koçluk bir gelişim kılavuzluğudur. Kişinin var olan potansiyelini daha etkin kullanmasını sağlamak amacı ile gerçekleştirilir. Bir yandan günümüzün iş hayatının getirdiği yüksek beklenti, rekabet koşulları ve baskı; diğer yandan bireylerin kendilerini gerçekleştirme ihtiyacı, iş-özel yaşam sorgulamaları, stres, terfi ile gelen ek beklentiler koçluk hizmetlerine duyulan ihtiyacı artırmaktadır.

Baraka Danışmanlık olarak gerek kurumlardan gerekse bireylerden gelen koçluk ihtiyaçlarına destek vermeye çalışmaktayız. Aktif dinleme becerisi ve performans geliştirme tekniklerini kullanarak kişilerin kendilerini geliştirmek istedikleri ve geliştirme ihtiyacı duydukları alanlardaki gelişimlerine destek olmaktayız. Bu süreçte hizmeti alan kişinin
• Kendisini ve karşılaştığı zorlukları anlamasını
• Kendisi için hedef koymasını
• Hedefe ulaşmak için gerekli metot ve desteği belirlemesini sağlamaktayız.
Koçluk hizmetimiz hem yetkinlik hem de fonksiyon odaklıdır. Temel olarak kişilerin kendilerini ve çevrelerini daha iyi anlamalarına ve kendilerini hedefleri doğrultusunda yönetebilmelerine destek olacak ortam ve yöntemleri sağlamayı ve bu süreçte yol arkadaşlığı yapmayı hedeflemektedir. Kurumların yöneticilerinin özellikle davranışsal ve liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik olarak koçluk almaları giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çerçevede yaptığımız çalışmalar genellikle düzenli yapılan 6-8 seanstan oluşmaktadır.

Koçluk Çalışma Alanlarımız:
• Üst düzey yönetici koçluğu
• Performans koçluğu
• Değişimde koçluk
• Terfide koçluk
Yöneticilerinin koçluk becerilerinin gelişmesini isteyen kurumlar için ise koçluk eğitim programları uygulanmaktadır.

Yöneticilerinin Koçluk Becerilerinin gelişmesini isteyen kurumlar için ise Koçluk Eğitim Programları uygulanmaktadır.