Strateji Belirleme Atölye Çalışması

Bir kurum, gideceği yolu belirleyebilmek, gitmek istediği yere doğru ilerleyebilmek ve o noktaya varabilmek için kısa ya da uzun vadeli stratejiler belirlemek durumundadır. Vizyon ve misyonları doğrultusunda atacakları adımları, kat edecekleri yolları, kullanacakları araçları belirleme çalışmalarında kurumların yanındayız. Birlikte çalışmalarını ve üretmelerini sağlayacak ve destekleyecek yöntem ve kolaylaştırıcılığı sağlıyoruz. Beraber üretiyoruz, karar veriyoruz, netleştiriyor ve belirliyoruz.

Arama Konferansı

Arama konferansı, 10 ila 60 kişiyi bir araya getirerek bu kişilerin düşüncelerinden birbirine paralel ortak bir strateji haritasını çıkarmayı hedefleyen karmaşık görünümlü ama çok keyifli bir süreçtir. Önden konulmuş, belirgin, varılması gereken, bilinen sonuçlar olmaksızın tüm önyargılardan uzak şekilde bir araya gelen beyinlerin tüm enerjisini ve fikirlerini toparlayarak ortak bir sinerji ile aynı yöne bakan ortak stratejiler geliştirilebilmesini amaçlayan atölye çalışmasına verilen isimdir. Bu çalışma oldukça odaklanma isteyen, yoğun bir çalışmadır ve katılımcı sayısına göre bir küçük odada, büyük bir salonda veya paralel odalarda aynı anda yürütülen eş çalışmalar ile sürdürülür.
Arama konferansı, kişilerin organizasyonları için en istenecek geleceği yaratabilmelerine olanak sağlayan gelişmiş bir planlama metodudur. Konferans sonunda organizasyon için istenen geleceği sağlayacak plan yaratılmış olur. Bu planın gerçekleşmesinde kişilerin kendilerinin bizzat sorumluluk almalarına ve planın uygulanmasında aktif olmalarına olanak sağlayan zengin bir yöntemdir.

Arama konferansının amacı, organizasyonunuzun belirsiz geleceği ile ilişki kurmasını sağlamaktır. Süreç;
• Organizasyonun gelecekte varması istenen yerin tanımlanmasını,
• Bu yönde ilerlemek için stratejik planlama yapılabilmesini,
• Böylece uygulamada kişilerin daha fazla kontrol sahibi olarak herkesin aynı yönde çabalarını birleştirebilmesini sağlayacak yapıyı oluşturmak için kurgulanmıştır.

Baraka Danışmanlık olarak arama konferanslarında tam katılımcı bir çalışma ortamı yaratmayı, konferansın tüm katılımcılarının katkılarının değerlendirilerek ortak bir yöne doğru sonuç alınmasını sağlamayı önemsiyoruz. Baraka Danışmanlık deneyimi ve uzmanlığı ile konferansın doğru yönetimi ve metodun etkin şekilde uygulanması yoluyla organizasyonun üyeleri ortak bir yön ve strateji belirleyerek, bu stratejiyi hayata geçirecek gerçekçi planlara ulaşıyorlar. Arama konferansı metodu ile organizasyon üyeleri aynı yöne bakar ve kaynaklarını bu yönde ilerlemek için kullanır hale geliyor. Bu da uygulanacak stratejilerin hayata geçmesinin ve yapılan planların başarı ile uygulanmasının sağlayıcısı oluyor. Başarı ile uygulanmış deneyimlere dayanarak oluşturulmuş bu özel metot, organizasyonun kaynaklarının, deneyiminin ve tüm gücünün en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak stratejilerin belirlenmesini sağlıyor. Organizasyon çalışanları bu stratejilerin oluşmasında ve hayata geçirilmesinin planlanmasında birebir yer aldıkları için, planları da uygulamaya alıyorlar. Bu yöntem ile organizasyonun çalışanları karşılıklı ortak anlayış geliştiriyor, gönüllü olarak harekete geçmeyi tasarlıyor ve belki de aylar ya da yıllarca sürecek gerçek ortak çalışmanın temellerini atıyorlar.

Misyon ve Vizyon Belirleme Atölye Çalışması

Vizyon bir kurumun tüm çalışanlarının aynı yarını hayal etmelerini, aynı amaç için bilgi ve deneyimlerini ortaya koymalarını sağlayan çok önemli bir olgudur. Misyon ise o hayale bugünden itibaren nasıl ulaşılacağını yönlendirir. Farklı araştırmacılara göre sıralama değişmekle beraber çoğu akademik araştırma vizyonun önce tanımlanması gerektiğini, daha sonra bu vizyona ulaşabilmek için kurumun misyonunu ve bu misyonu gerçekleştirecek stratejileri belirlemenin doğru yaklaşım olduğunu öne sürer.

Bir kurum çalışanlarının tümünün sahip oldukları potansiyeli sonuna kadar kullanarak emek vermesini istiyorsa aynı hayale inanmasını sağlamalıdır. Çalıştıkları kurumun yarınına inanan insanlar içsel motivasyona sahip olarak başarırlar. Sahiplenilmiş bir vizyon ve misyon tüm çalışanların aynı hayal için uğraş vermesi için çok önemlidir. Birçok kurumda yapılan gözlemler, kurumların yazılı vizyona ve misyona sahip olduğunu ama çalışanları tarafından içselleştirilmediğini göstermiştir. Baraka Danışmanlık olarak kurumların vizyon ve misyonlarını belirlemeleri ve sahiplenmeleri sürecine özel teknikler kullanarak destek olmaktayız. Bu teknikler kurumun karar vericilerinin tümünün yarınlar ile ilgili hayallerini damıtarak bir vizyon cümlesi haline gelmesini ve misyonlarını netleştirmesini sağlamaktadır. Bir kurumun vizyon ve misyonunu belirlemesi ve bunların gerçekten sahiplenilmesi büyük önem taşır. Bunu sağlamak için vizyon ve misyon atölye çalışmasını kurumun büyüklüğüne bağlı olarak bir veya iki gün gerçekten yoğunlaşarak gerçekleştirmekte ve katılımcıların bu süreci sahiplenmelerini sağlamaktayız. Bu atölye çalışmasının sonunda kurum çalışanları kendilerinin oluşturduğu, yürekten sahip çıktıkları bir vizyon ve misyona sahip olmaktadırlar. Baraka olarak bu temel taşın oluşmasını sağladıktan sonra hayata geçirilmesi ve yaşatılması konusunda kurumlara farklı projeler ile yardımcı olmaktayız.