BARAKA’NIN KURUMSAL EĞİTİMLERE YAKLAŞIMI VE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ EĞİTİMLERİN KONULARI

Her kurum, bir konuda eğitim aldığında bunun etkili olmasını ve kurumda bazı şeylerin değişmesini bekler. Baraka Danışmanlık olarak bir kuruma eğitim verdiğimizde hedefimiz, kurumda bu hizmetin alınmasını gerektiren tüm ihtiyaçlara cevap verebilmektir.

Baraka Danışmanlık olarak eğitim çalışmalarımızda temel ilkelerimiz şunlardır:

 • Kurumun ihtiyaçlarını tam olarak anlamak, eğitimi o ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlamak ve düzenlemek;
 • Eğitimi hazırlarken, düzenlerken ve gerçekleştirirken her kurumun kendine özgü olduğu gerçeğini hep göz önünde bulundurmak;
 • Katılımcıların eğitimden mutlaka hayatlarında kullanabilecekleri yöntemler/bakış açıları ile ayrılmalarını sağlamak.

  EĞİTİMLER

  Eğitim Prensiplerimiz

  Hedefimiz bilgi aktarmak değil, davranış ve bakış açısı değişikliği yaratmak olduğu için eğitimlerimizin kurgusu da buna yönelik olarak hazırlanmaktadır.
  • Eğitimlerimiz katılımcıların ele alınacak konuda kendilerini nerede gördükleri ile ilgili bir değerlendirme formu ile başlar. Böylece tüm katılımcılar kendi gelişim alanlarını fark etmiş olur.
  • Her eğitimimizde katılımcıların kendileri ile ilgili farkındalık yaşayacakları ölçümler, gözlemler ve aktiviteler bulunur.
  • Her eğitimimiz katılımcıların azami ölçüde aktif olmasını sağlayacak şekilde kurgulanır. Konuya bağlı değişiklikler olsa dahi her eğitimde zamanın ortalama %70’inde katılımcılarımız aktiftir. Bireysel ölçümler, değerlendirme çalışmaları, bireysel ve grup çalışmaları aktivitelerden bazılarıdır.
  • Gerçekten özek durumlar dışında, katılımcıların tümünü aktif kılabilmek için eğitimlerimizde katılımcı sayımızın gerçekten özel durumlar dışında 12-16 kişi olması hedeflenir.
  • Eğitimlerimizde pek çok aktivite bulunur. Aktivitelerin pek çok yararı vardır:
   º Aktivitelerle hem farkındalık yaratıp hem de katılımcıların kendi çözümlerini üretmede aktif  rol almasını sağlayabiliyoruz.
   º Aktiviteler oyun gibi olduğundan, katılımcıların oyunun çocukların gelişimini de sağlayan en  önemli işlevlerinden (heves, konsantrasyon, deneme, ısrar gibi) yararlanabildiklerini
   gözlemliyoruz.
   º Yetişkinlerin “oyun” oynarken işyerlerindeki günlük hayatta sergiledikleri davranışlara çok
   paralel davranışları sergilediklerini görebiliyoruz. Bu da işyeri ortamındaki tutum ve
   davranışları resmedebilmemize yardımcı oluyor.
   º Zorlayıcı olabilen dinleme sürecini hareket ve aktif katılım ile desteklemiş oluyoruz.
  • Katılımcılarımız eğitimden hayatlarında ne gibi değişiklikler yapacaklarına yönelik hedeflerle ayrılırlar.
  • Eğlenmeyen insanın öğrenmeyeceği inancı ile tüm sürecin keyifli olması sağlanır.
  • Bahsettiğimiz kişisel farkındalık yaratma süreci için eğitimlerimizde geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış psikolojik kişilik ve davranış envanterleri başta olmak üzere pek çok farklı envanter kullanılır.

  Her kurumun ihtiyacı kendine özeldir. Eğitim programlarımızla öncelikle kurumdaki ihtiyacı tam olarak anlamaya dönük bir analiz yapar, sonra eğitimi birlikte tasarlarız. Her eğitimimiz kurum ihtiyaçlarına göre düzenlense de tutum ve davranış geliştirme ile ilgili temel başlıklar ve hedeflere göre hazırladığımız eğitim programlarımız da var. Davranış ve yetkinlik eğitimleri olarak tanımlanabilecek eğitimlerimiz farkındalık yaratma ile başlayıp gerçek davranış değişikliği yaratmaya doğru gelişen amaçlarda hazırlanabilmektedir. Tüm eğitim programlarımız içerikleri, süreleri, ağırlıkları, vurguları, hedef kitle ihtiyaçlarına göre tekrar şekillendirilerek sunulur.

  Eğitim Programlarını İnceleyin